NL| EN | FR | DE | ESP |PL
Chris Ingelse

Chris Ingelse

W 1992 roku Chris Ingelse był wykładowcą na uniwersytecie w Maastricht, gdzie uzyskał tytuł doktora praw czlowieka w 1999 r. W 1997 roku został zaprzysiężony na adwokata i zdobył doświadczenie w kancelarii prawnej w Maastricht. Od tego czasu pomaga klientom w różnych dziedzinach. Chris Ingelse należy do Niderlandzkiej Izby Adwokackiej.

W rejestrze jurysdykcji Niderlandzkiej Izby Adwokackiej adwokat Chris Ingelse jest zarejestrowany w głównych (i pod) obszarach ogólnej praktyki (w tym prawa cywilnego) i prawa karnego (w tym prawa karnego dla nieletnich). Na podstawie tej rejestracji jest on zobowiązany do uzyskania dziesięciu punktów szkoleniowych w roku kalendarzowym zgodnie ze standardami Niderlandzkiej Izby Adwokackiej w każdej zarejestrowanej głównej dziedzinie prawa. Chris Ingelse jest członkiem Stowarzyszenia Niderlandzkich Prawników ds. Młodzieży oraz Stowarzyszenia Prawników Praw Pacjentów Psychiatrycznych w Holandii.

Adwokat Chris Ingelse często współpracuje z adwokatem mr. Murkiem Mullerem. Murk Muller jest Niemieckim i Holenderskim prawnikiem i specjalizuje się w dziedzinach prawa spółek, prawa transportowego i ogólnego prawa cywilnego.