Wij streven voortdurend naar de verbetering van de dienstverlening. Onlangs stond ons kantoor u bij. U vormt dus een belangrijke bron van informatie over de waardering. Was u tevreden? Dan horen wij dat graag. Was u niet tevreden? Dan horen wij dat nog liever. Waar schortte het aan? Op die manier hopen wij onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Daarom vragen wij even uw tijd om terug te kijken en onderstaande korte vragenlijst in te vullen. Het spreekt voor zich dat uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Lees onze privacyreglement hier