U bent slachtoffer van een strafbaar feit, u deed aangifte en de verdachte is bekend. Het kan dan zomaar gebeuren dat u een brief van de officier van justitie thuis krijgt waarin staat dat de officier van justitie de zaak ‘seponeert’. Dat betekent dat de officier de verdachte niet zal vervolgen. De officier kan daar verschillende redenen voor hebben: hij vindt dat er geen sprake is van een strafbaar feit, het feit speelde zich in een te beperkte kring af (familiekring) of er is te weinig wettig en/of overtuigend bewijs. Voor u, als slachtoffer, kan dit bericht zwaar vallen. U wilt immers dat degene die een strafbaar feit tegen u pleegde daar zijn straf voor krijgt. Indien u het dan ook niet eens bent met het besluit van de officier van justitie dan kunt u daartegen een zogenaamde artikel 12 Sv-procedure voeren bij het gerechtshof. Er moet dan een klaagschrift worden ingediend bij het gerechtshof: u beklaagt zich over het ‘sepotbesluit’ van de officier van justitie en legt uit waarom de officier wél de verdachte moet vervolgen. De rechters van het gerechtshof buigen zich over de zaak en zullen na bestudering van het procesdossier, na het horen van uw verhaal en dat van de verdachte beslissen of de officier van justitie alsnog de strafvervolging in gang moet zetten en de verdachte voor de strafrechter moet brengen.

Kortom: u hoeft zich dus bij de sepotbeslissing van de officier niet neer te leggen Het aantal klaagschriften neemt flink toe. Mensen proberen steeds vaker vervolging via deze weg af te dwingen, vaak ook in gevallen van politiegeweld: Mensen proberen vaker zelf vervolging af te dwingen. Ons kantoor heeft meerdere artikel 12 Sv-procedures gevoerd. U kunt dan ook vrijblijvend contact met ons opnemen