Onder de naam Salvador-Ingelse voert advocaat dr.mr. Chris Ingelse een algemene praktijk, met accent op civiel recht en strafrecht. Behartiging van uw belangen staat voorop: adviseren en onderhandelen waar mogelijk, procederen waar nodig. Hoewel een snelle en goede regeling is te verkiezen, staat mr. Ingelse u ook bij voor de rechter, met proceservaring van kantonrechter tot Europees Hof.

In een vrijblijvend gesprek – ook per telefoon – krijgt u een inschatting van uw positie en inzicht in kosten. Gewerkt wordt tegen een scherp tarief of ‘pro deo’; wij bieden dus ook – wat wel wordt genoemd – gefinancierde sociale rechtshulp.