De kans is groot dat u deze kosten niet had hoeven te voldoen. U kunt ze terug krijgen. Onder de term ‘bemiddelingskosten’ (‘afsluitprovisie’, ‘sleutelgeld’ en dergelijke) voeren bemiddelingskantoren – vaak ook makelaars – een bedrag op voor de hulp bij het huren of verhuren van een woning. Die bemiddelingskosten bedragen vaak een hele maandhuur. De huurder is niet altijd verplicht om deze te voldoen. U bent die alleen verschuldigd indien u de bemiddelaar zelf inschakelde om een woning voor u te vinden. Heeft u de bemiddelaar niet zelf ingeschakeld en alleen maar gereageerd op een woning die hij al ‘op de plank’ had liggen, dan hoeft u geen bemiddelingskosten te voldoen, zelfs niet indien het betalen ervan zwart-op-wit in het contract staat! De verhuurder heeft in dat geval namelijk de bemiddelaar in de arm genomen. Als u dergelijke kosten voldoet, dan is er sprake van een onredelijk verkregen voordeel voor het bemiddelingskantoor. Zo ziet de wet dat ook en die komt u te hulp: u kunt de nietigheid inroepen van de afspraak over die bemiddelingskosten en daarmee het geld terug vorderen. Dat kan tot vijf jaar na betaling. Wij helpen u daar graag bij. Neem contact met ons op.
Bemiddelingskosten – Salvador Ingelse Maastricht U vindt bij ons twee gedreven advocaten, dr.mr. Chris Ingelse en mr. Suzan Jongen