Nieuwe regeling klachten in de zorg

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteiten, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Met deze nieuwe wet tracht de wetgever de afhandeling van klachten in de zorg te verbeteren en te versnellen. Patiënten en cliënten hebben hierdoor onder meer recht op informatie over de kwaliteit van zorgverlening van zorgaanbieders. Daarnaast zijn zorgaanbieders verplicht om patiënten en cliënten op de hoogte te stellen van medische fouten die zijn gemaakt. Zorgaanbieders moeten bovendien uiterlijk 1 januari 2017 hun klachtenregeling hebben aangepast aan de wet. Dit houdt in dat elke zorgaanbieder een klachtenfunctionaris krijgt waar een patiënt of cliënt op een laagdrempelige manier terecht kan met een klacht. Deze klachtenfunctionaris probeert te bemiddelen tussen de patiënt/cliënt en de zorginstantie. Mocht dit niets opleveren, dan kan de patiënt/cliënt – naast de optie om naar de civiele rechter te gaan – besluiten met de klacht naar een onafhankelijke geschilleninstantie gaan, die vervolgens een bindende uitspraak doet.

Heeft u een klacht over uw zorgverlener? Onze advocaat heeft veel ervaring in het bijstaan van cliënten in klachtenprocedures. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.
Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten Klacht zorgaanbieder- Salvador Ingelse Advocaten