Uw werkgever is verplicht het loon op de afgesproken datum uit te betalen. Gebeurt dit niet, dan heeft de werkgever drie dagen om het loon alsnog over te maken. Betaalt uw werkgever niet binnen deze drie dagen, dan heeft u recht op verhoging van het loon wegens vertraging. Dit wordt ook wel wettelijke verhoging genoemd. De wettelijke verhoging bedraagt van de vierde tot en met achtste dag dat het loon te laat is 5% per dag en 1% over iedere volgende dag dat het loon te laat is. De maximale verhoging mag niet meer bedragen dan 50% van het loon en wordt berekend over uw brutoloon. De verhoging moet ook betaald worden over te laat betaalde vakantiebijslag en provisie of niet genoten vakantiedagen. Komt het tot een procedure, dan kan de rechter deze wettelijke verhoging matigen. U heeft geen recht op de wettelijke verhoging wanneer het de werkgever niet aangerekend kan worden dat hij het loon te laat betaalt, er is dan sprake van overmacht. Financiële problemen vallen niet onder overmacht.
Wat moet u nu doen als uw werkgever uw loon niet op tijd betaalt? U stuurt een aangetekende brief of een e-mail aan uw werkgever waarin u het nog niet betaalde loon vordert, eventueel al met de wettelijke verhoging wegens te laat betalen. Gaat uw werkgever ook dan nog niet over tot betaling van uw loon dan kan er een procedure worden gestart om het loon, wettelijke verhoging en wettelijke rente van uw werkgever te vorderen.
Wij kunnen deze procedure namens u voeren. Neem daarvoor contact met ons op.
Betaalt uw werkgever te laat? – Salvador Ingelse Advocaten |advocaat, goed, beste,juridisch loket, toevoeging, strafrecht , privaatrecht