Advocatenkantoor Salvador-Ingelse is dr.mr. Chris Ingelse, advocaat. Kantoor en naam zijn voortgekomen uit de samenwerking tussen mrs. Sandra Salvador en Chris Ingelse. Toen Sandra Salvador haar praktijk afbouwde, bleef zij verbonden aan het kantoor als adviseur.

Chris Ingelse voert een algemene praktijk. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)* is hij geregistreerd op de rechtsgebieden algemene praktijk (waaronder civiel recht) en strafrecht (waaronder jeugdstrafrecht). Hij is lid van de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN)*.

In een vrijblijvend gesprek kunt u een inschatting van uw positie en inzicht in kosten krijgen. Salvador-Ingelse kan werken op basis van gefinancierde rechtshulp (‘pro deo’)*.

Lees ook de kleine letters hieronder.

Op alle werkzaamheden van de advocaat zijn algemene voorwaarden* van toepassing.

De advocaat is conform de wettelijke verplichting zelfstandig verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de advocaat is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Op grond van de registratie in het rechtsgebiedenregister van de NOVA is de advocaat verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

De advocaat heeft een klachtenregeling* en een privacyreglement*.

Als in geval van een calamiteit de advocaat zijn werkzaamheden niet kan uitoefenen, worden alle lopende zaken waargenomen door mr. Wilbert de Vilder van Keulers & partners advocaten*, Maastrichterlaan 9 te (6191 AA) Beek.

* Hierop klikken opent het document.