Sinds juni 2014 gelden nieuwe regels over de koop op afstand. Van koop op afstand de koop via internet, telefoon of zelfs via aanbieders op straat.

Bij een dergelijke koop op afstand heeft u als consument extra rechten, méér dan bij de ‘gewone’ koop in een winkel. De meest opvallende is de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen. Bij normale koopovereenkomsten geldt dat u daar niet zomaar meer vanaf kunt komen; als u iets terug mag brengen dan is dat een extraatje van de verkoper naar de klant. Bij een koop op afstand heeft u dat als recht.

De bedenktermijn begint te lopen op het moment dat u het product ontvangt. Na ontvangst kunt u binnen veertien dagen zonder verdere opgaaf van reden de koopovereenkomst ontbinden. Bovendien heeft de verkoper een zeer vergaande informatieplicht. Zo moet hij u duidelijk en voorafgaand aan de koop informeren over uw recht op de bedenktermijn en de manier waarop u gebruik kunt maken van de bedenktermijn. Ook moet hij een voorbeeldformulier op de website beschikbaar stellen dat gebruikt kan worden om een beroep te doen op de bedenktermijn. Komt de verkoper een van zijn verplichtingen niet na, dan heeft u automatisch een wettelijke bedenktermijn van maximaal één jaar. Ook moet de verkoper u vooraf informeren over de retourkosten die voor uw rekening komen. Doet hij dit niet, dan hoeft u ook die kosten niet te betalen.

Mocht de Sint of kerstman dit jaar dus een verkeerd cadeau via internet uitgezocht hebben, dan mag u dat bijna altijd nog terug geven. Houdt er wel rekening mee dat bepaalde producten en diensten uitgezonderd zijn van deze regeling, bijvoorbeeld vakanties of niet verzegelde cd’s.

Heeft u een consumentenkoop op afstand gesloten waar u toch van af wil zien, maar twijfelt u of is voldaan aan  de voorwaarden? Kom dan eens langs op ons spreekuur of neem vrijblijvend contact met ons op.