Als de deurwaarder of belastingdienst onverhoopt beslag legt op uw inkomen, dan houdt u recht op een deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd. Dat deel van uw inkomen is de zogenaamde beslagvrije voet. De beslagvrije voet is bedoeld voor de betaling van vaste lasten en levensonderhoud. Het kan voorkomen dat de beslagvrije voet is vastgesteld op een bedrag hoger dan uw inkomen, bijvoorbeeld wanneer u hoge vaste lasten heeft. In dat geval kunt u niets afdragen aan de deurwaarder.

Maar hoe zit dat nu met vakantiegeld? Vakantiegeld wordt meestal eenmaal per jaar uitbetaald, in de maand mei. Voor u heeft dit tot gevolg dat uw inkomen in mei mogelijk hoger zal zijn dan de vastgestelde beslagvrije voet. Mag daar dan wel of geen beslag op worden gelegd?

In de praktijk leggen deurwaarders vaak beslag op het vakantiegeld, wat natuurlijk tot de nodige discussies heeft geleid. De uitspraak van de Hoge Raad op 31 oktober 2014 maakt een einde aan de discussies en geeft antwoord op de vraag of deurwaarders altijd beslag mogen leggen op het vakantiegeld.

Samengevat oordeelt de Hoge Raad dat in de gevallen waarin uw maandelijkse inkomen hoger is dan de vastgestelde beslagvrije voet, de deurwaarder beslag mag leggen op het jaarlijks uitbetaalde vakantiegeld. Is uw maandelijkse inkomen lager dan de vastgestelde beslagvrije voet dan mag de deurwaarder niet zonder meer beslag leggen op uw vakantiegeld. De deurwaarder dient uit te rekenen welk deel van het vakantiegeld vatbaar is voor beslag en welk deel niet. Is uw maandelijks inkomen lager dan de vastgestelde beslagvrije voet dan mag de deurwaarder in ieder geval geen beslag leggen op uw gehele vakantiegeld.

Wilt u meer weten over de beslagvrije voet of wilt weten of u mogelijk teveel afdraagt aan de deurwaarder, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Salvador Ingelse advocatenpraktijk | Maastricht advocaat, goed, beste,juridisch loket, toevoeging, strafrecht , privaatrecht