In deze onzekere tijden is een daling van het aantal gevallen van ontslag op staande voet zichtbaar. Werknemers worden voorzichtiger, zoals blijkt uit dit krantenartikel. Welke stappen moet u nemen als u op staande voet ontslagen wordt? Bij een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang, maar een werkgever kan u niet zomaar op staande voet ontslaan. Er moet sprake zijn van ‘een dringende reden’, bijvoorbeeld diefstal, verduistering of grove belediging. Uw werkgever moet die dringende reden aan u mededelen en hij moet het ontslag direct na het incident geven.
Indien u op staande voet ontslagen bent, moet u onmiddellijk een (aangetekende) brief aan uw werkgever schrijven dat u het niet eens bent met het ontslag en dat u bereid bent weer aan het werk te gaan. Ook moet u uw werkgever verzoeken om uw loon door te betalen. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn groot. Indien u het ontslag niet aanvecht, zult u geen uitkering van het UWV ontvangen.
Vaak proberen werkgevers u een vaststellingsovereenkomst te laten tekenen. Dit is een overeenkomst waarin staat dat de arbeidsovereenkomst met goedvinden van u en uw werkgever wordt beëindigd. Er volgt dan geen ontslag op staande voet. In deze vaststellingsovereenkomst worden de afspraken over het ontslag vastgelegd. Tekent u nooit zonder eerst juridisch advies in te winnen! Een vaststellingsovereenkomst is zelden in uw belang en na ondertekening blijft de kans groot dat u alsnog geen uitkering van het UWV ontvangt.
Het is van belang om bij (dreigend) ontslag zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen en het ontslag op staande voet aan te vechten. Bent u op staande voet ontslagen of dreigt een ontslag? Dan kunnen wij u bijstaan. Neem contact met ons op voor een eerste gratis gesprek of komt u langs op ons gratis inloopspreekuur op dinsdag van 17 tot 19 uur.
Ontslag staande voet – Salvador Ingelse Maastricht