Mijn werkwijze: snel en doeltreffend. U benadert mij per telefoon of e-mail. In een vrijblijvend onderhoud geeft ik u een eerste inschatting van een door u voorgelegde zaak en inzicht in de kosten.

In overleg met u wordt vervolgens bepaald of het zinvol is om de zaak langs juridische weg op te lossen. Bij geschillen probeer ik eerst door overleg en onderhandeling tot een bevredigend resultaat te komen. Als dat niet lukt wordt bekeken of de rechter dat resultaat kan bieden.

Uw kosten kunnen beperkt blijven, mits tijdig wordt ingegrepen. Maar ook omdat ik naga of u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Als dat zo is betaalt u niets of hoogstens een ‘eigen bijdrage’, vastgesteld door de Raad. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u controleren of u voor zo’n toevoeging in aanmerking komt.

Anders werk ik voor u op basis van een uurtarief. Dat kan ook nog worden aangepast aan uw mogelijkheden en de urgentie, het belang en de aard van de zaak.

Neem de proef op de som en bel of leg uw vraag voor per e-mail.