U bent aangehouden voor een strafbaar feit en de politie wil u verhoren. Heeft u dan recht op bijstand van een advocaat?
Vóór 1 maart 2016 hadden aangehouden verdachten slechts recht op consultatiebijstand van een advocaat. Dit betekende dat een verdachte alleen voorafgaand aan het politieverhoor een advocaat mocht raadplegen. De advocaat mocht niet aanwezig zijn bij het verhoor.

Sinds 1 maart 2016 is er een hoop veranderd in de rechten van een verdachte tijdens het politieverhoor. De Hoge Raad heeft in een arrest van 22 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3608) bepaald dat verdachten die zijn aangehouden vanaf 1 maart recht hebben op bijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor. Dit houdt in dat u als aangehouden verdachte voorafgaand aan het verhoor gewezen moet worden op dit recht. Zolang u niet duidelijk afstand heeft gedaan van dit recht, moet er bij elk politieverhoor een advocaat aanwezig zijn. Als u niet wordt gewezen op dit recht kan er sprake zijn van een vormverzuim. Dit kan er toe leiden dat de verklaring die u heeft afgelegd tijdens het verhoor wordt uitgesloten van het bewijs.

Bent u aangehouden en wenst de politie u te verhoren? Onze advocaat kan u bijstaan voor en tijdens het verhoor. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Recht-op-advocaat-tijdens-politieverhoor-vanaf-1-maart.aspx

Politieverhoor – Salvador Ingelse Advocaten Politieverhoor – Salvador Ingelse Advocaten Politieverhoor – Salvador Ingelse Advocaten Politieverhoor- Salvador Ingelse Advocaten
Politieverhoor – Salvador Ingelse Advocaten Politieverhoor – Salvador Ingelse Advocaten Politieverhoor – Salvador Ingelse Advocaten Politieverhoor- Salvador Ingelse Advocaten
Politieverhoor – Salvador Ingelse Advocaten Politieverhoor – Salvador Ingelse Advocaten Politieverhoor – Salvador Ingelse Advocaten Politieverhoor- Salvador Ingelse Advocaten
Salvador Ingelse Advocaten Salvador Ingelse AdvocatenSalvador Ingelse Advocaten Salvador Ingelse AdvocatenSalvador Ingelse Advocaten Salvador Ingelse AdvocatenSalvador Ingelse Advocaten Salvador Ingelse AdvocatenSalvador Ingelse Advocaten Salvador Ingelse AdvocatenSalvador Ingelse Advocaten Salvador Ingelse Advocaten