U heeft een vordering op uw wederpartij, maar hij is gevlogen en u weet niet waar hij is? Uw enige aanknopingspunt is – bijvoorbeeld – een bankrekening van de schuldenaar in Nederland? Dat biedt voor u, waar op de wereld u zich ook bevindt, een prima aanknopingspunt voor verhaal op uw schuldenaar, waar op de wereld deze zich ook maar bevindt. De Nederlandse rechter geeft namelijk relatief makkelijk verlof om beslag te leggen op vermogen, banktegoeden en vorderingen (op derden) van uw schuldenaar, voor zover dat vermogen, die banktegoeden of die vorderingen onder de Nederlandse rechtsmacht vallen. In beginsel hoort de rechter voor zo’n verlof niet eerst de schuldenaar. De schuldenaar kan dus door een dergelijk ‘vreemdelingenbeslag’ (‘saisie foraine’) worden verrast en verhaal voor uw vordering is veilig gesteld. Vervolgens biedt dat eenmaal gegeven verlof voor dat vreemdelingenbeslag precies het aanknopingspunt voor de rechter om ook de vordering ten gronde voor u te behandelen: het verlof tot vreemdelingenbeslag schept namelijk al de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, zelfs als dat beslag op de paraplu van uw schuldenaar zou zijn gelegd, tijdens zijn overstap op Schiphol Amsterdam, en zelfs al zou dat beslag geen doel hebben getroffen. Kent de Nederlandse rechter uw vordering toe, dan kunt u incasseren met het eerder gelegde beslag.
Op deze manier boekten wij diverse successen. Vogel gevlogen? Toch procederen? Neem dan contact met ons op.
Onvindbare debiteuren – Salvador Ingelse