Het Juridisch Loket is een organisatie die mensen voorziet van gratis eerstelijns juridische advies. U kunt bij hen terecht met al uw juridische vragen. Dit kunnen ontslagzaken zijn maar ook vragen over contracten, echtscheiding, alimentatie, huurrecht, burenconflict etc. Kortom, de dienstverlening van het Juridisch Loket is zeer divers.

Wanneer er voor u een zaak speelt waarin de deskundigheid van een specialist nodig is, zal het Juridisch Loket u hiervoor verwijzen. Zo ’n specialist is onder meer een mediator of advocaat. Maar hoe zit dan dan met de kosten?

In Nederland bestaat het recht op gefinancierde rechtsbijstand, een elementair onderdeel van onze rechtsstaat. Dit recht houdt in dat de overheid (uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand) een mediator of advocaat aan u ’toevoegt’ en uw kosten deels of grotendeels zal vergoeden wanneer u deze zelf niet kunt betalen. In het algemeen bent u gehouden een zogenaamde eigen bijdrage, vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand,  te voldoen aan de specialist. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen (Eigen Bijdrage).

Na verwijzing door het Juridisch Loket kan de advocaat of mediator u helpen met het verkrijgen van zo’n toevoeging. Er bestaan twee soorten toevoegingen; de lichte advies toevoeging (lat), voor drie uur met een eigen bijdrage van € 77 (2016), en de reguliere toevoeging voor méér uren (bijvoorbeeld als een procedure nodig is), met een eigen bijdrage van ten minste € 196 (2016). Maar als het Juridisch Loket u naar naar een specialist heeft verwezen en de Raad u een reguliere toevoeging toekende, dan kunt u een korting van € 53 (2016) op de eigen bijdrage krijgen.

Voorbeeld: Cliënt A zal € 196 (2016) eigen bijdrage moeten voldoen, omdat hij rechtstreeks een advocaat heeft ingeschakeld. Was hij éérst naar het Juridisch Loket gegaan en had hij daar een verwijzing voor een advocaat verkregen én verkreeg hij (met hulp van de advocaat) een reguliere toevoeging, dan zou de eigen bijdrage nog maar € 143 (2016) bedragen. Het is dus de moeite waard om uw vraag/kwestie eerst voor te leggen aan het Juridisch Loket.

Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Voor sommigen is het verlaagde bedrag nog steeds fors. Het is goed om te weten dat u ook voor die eigen bijdrage financiële hulp kunt krijgen, en wel bij wijze van bijzondere bijstand van de gemeente waar u woont. Ook daarbij kan de advocaat helpen.

 

Voor meer uitleg kunt u terecht bij het Juridisch Loket of bij ons.