In civiele zaken is het nu nog gebruikelijk om dikke papieren dossiers bij te houden en ontkom je er vaak niet aan om vele producties in veelvoud op te sturen naar de rechtbank. Die papieren dossierstukken zijn niet meer van deze tijd en dat heeft de Nederlandse overheid ingezien.

Het werd tijd: als alles volgens plan gaat wordt digitaal procederen in de loop van 2016 verplicht voor professionele partijen of partijen die zich door een gemachtigde laten bijstaan. Natuurlijke personen die niet vertegenwoordigd worden mogen (voorlopig) nog met papier procederen.

Op dit moment is het in sommige gevallen al mogelijk om digitaal te procederen. In het bestuursrecht worden enkele procedures deels digitaal gevoerd. Verder functioneert sinds 2013 de zogenaamde eKantonrechter, waarbij partijen samen mogen kiezen voor de digitale procedure bij deze eKantonrechter. Interessant en niet zo bekend is dat partijen vrijwel al hun civiele geschillen op die wijze aan de eKantonrechter kunnen voorleggen, ook al overschrijdt de waarde van het geschil het bedrag van € 25.000 (de ‘kantonrechtersgrens’). Kiezen voor deze procedure impliceert wel afstand van hoger beroep (zie ook ons eerdere bericht ‘Procederen duur en risicovol?‘). De hele procedure wordt digitaal gevoerd, waarbij alleen de zitting in persoon plaats kan vinden.

In de toekomst wordt digitaal in vrijwel alle procedures uitgangspunt. Partijen krijgen dan toegang tot een online platform waarop zij de ontwikkelingen in hun zaak kunnen volgen. Het uitbrengen van een dagvaarding door een deurwaarder is dan niet meer nodig. Wanneer de wederpartij niet verschijnt kan het echter wel noodzakelijk zijn om de ‘procesinleiding’ (de toekomstige dagvaarding) door de deurwaarder te laten betekenen, om zo een verstekvonnis te verkrijgen. De ondertekening van stukken en van het vonnis zal ook digitaal gaan en via een online agenda prikt de griffie een datum voor de zitting. In 2019 moet de rechtspraak volledig overgestapt zijn op het digitaal procederen.

Digitaal procederen – Salvador Ingelse Advocaten Digitaal procederen – Salvador Ingelse Advocaten Digitaal procederen – Salvador Ingelse Advocaten Digitaal procederen – Salvador Ingelse Advocaten