Advocatenkantoor Salvador-Ingelse is dr.mr. Chris Ingelse. Kantoor en naam zijn voortgekomen uit de samenwerking tussen mrs. Sandra Salvador en Chris Ingelse. Toen mr. Salvador een andere weg koos en haar praktijk afbouwde, hield zij haar kamer en mr. Ingelse haar wijze inbreng. Hij zette de praktijk voort onder dezelfde naam.

De advocaat voert een algemene praktijk. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij geregistreerd op de hoofd- (en sub)rechtsgebieden algemene praktijk (waaronder civiel recht) en strafrecht (waaronder jeugdstrafrecht). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Chris Ingelse is lid van de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland* (vPAN).

In een vrijblijvend gesprek kunt u een inschatting van uw positie en inzicht in kosten krijgen. Salvador-Ingelse kan werken op basis van gefinancierde rechtshulp* (‘pro deo’).

Op alle werkzaamheden van de advocaat zijn algemene voorwaarden* van toepassing.

De advocaat is conform de wettelijke verplichting zelfstandig verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de advocaat is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

De advocaat heeft een klachtenregeling* en een privacyreglement*.

Als in geval van een calamiteit de advocaat zijn werkzaamheden niet kan uitoefenen, worden alle lopende zaken waargenomen door mr. Wilbert de Vilder van Keulers & partners advocaten*, Maastrichterlaan 9 te (6191 AA) Beek.

* Hierop klikken met de muis opent het document.