Category Archive for "Geen categorie"

Winkelverbod, mag dat?

21 april 2015
admin

Winkels maken de laatste tijd steeds vaker gebruik van collectieve verblijfsontzeggingen, waarmee zij ongewenste personen uit hun winkel willen weren. Zij laten personen die bijvoorbeeld een diefstal hebben gepleegd of overlast hebben veroorzaakt een verklaring tekenen waarmee hen de toegang…

Lees verder

Ontslag op staande voet door uitlatingen op social media?

18 maart 2015
admin

Het ongebreideld gebruik van social media (zoals Facebook, Twitter en Linkedin) is steeds vaker reden voor ontslag op staande voet. Vaak zijn werknemers én werkgevers zich daar niet van bewust. Niet ieder gebruik van social media kan reden zijn voor…

Lees verder

Mag ook op vakantiegeld beslag worden gelegd?

18 maart 2015
admin

Als de deurwaarder of belastingdienst onverhoopt beslag legt op uw inkomen, dan houdt u recht op een deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd. Dat deel van uw inkomen is de zogenaamde beslagvrije voet. De beslagvrije…

Lees verder

Wat zijn uw rechten wanneer uw werkgever het loon te laat uitbetaalt?

29 december 2014
admin

Uw werkgever is verplicht het loon op de afgesproken datum uit te betalen. Gebeurt dit niet, dan heeft de werkgever drie dagen om het loon alsnog over te maken. Betaalt uw werkgever niet binnen deze drie dagen, dan heeft u…

Lees verder

Minder ontslag op staande voet, maar wat als het u toch overkomt?

29 december 2014
admin

In deze onzekere tijden is een daling van het aantal gevallen van ontslag op staande voet zichtbaar. Werknemers worden voorzichtiger, zoals blijkt uit dit krantenartikel. Welke stappen moet u nemen als u op staande voet ontslagen wordt? Bij een ontslag…

Lees verder

Heeft u ‘bemiddelingskosten’ voldaan bij het aangaan van uw huurovereenkomst?

29 december 2014
admin

De kans is groot dat u deze kosten niet had hoeven te voldoen. U kunt ze terug krijgen. Onder de term ‘bemiddelingskosten’ (‘afsluitprovisie’, ‘sleutelgeld’ en dergelijke) voeren bemiddelingskantoren – vaak ook makelaars – een bedrag op voor de hulp bij…

Lees verder

Vogel gevlogen? Toch procederen?

15 december 2014
admin

U heeft een vordering op uw wederpartij, maar hij is gevlogen en u weet niet waar hij is? Uw enige aanknopingspunt is – bijvoorbeeld – een bankrekening van de schuldenaar in Nederland? Dat biedt voor u, waar op de wereld…

Lees verder

Recht op compensatie bij vertraagde vlucht?

15 december 2014
admin

Het kan u zomaar overkomen deze vakantie. Uw vlucht heeft vertraging, waardoor u (veel) later dan gepland op uw bestemming aankomt. Heel vervelend, maar mogelijk heeft u recht op compensatie. Op grond van Europese regelgeving zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om in…

Lees verder

Procederen duur en risicovol?

15 december 2014
admin

Dat valt wel mee. Heeft u een bedrag te vorderen van meer dan € 25.000 of heeft u een vordering van onbepaalde waarde? Dan zult u uw geschil aan de civiele rechter moeten voorleggen. De griffierechten in zo’n civiele procedure…

Lees verder